Foreldrebetaling ved stengt barnehage og SFO

Vi ber om at utsendt faktura for opphold i barnehage og SFO blir betalt som vanlig selv om tilbudet er stengt.

Når stenging av barnehager og SFO er avsluttet vil en få refundert betaling i henhold til tapt tilbud.