Forsinket bredbåndsutbygging, prosjektet Egnund-Børsungsæter

Eidsiva Bredbånd har siste året jobbet med bredbåndsprosjektet som dekker hele øst-vest aksen i Folldal. Folldal kommune er byggherre, og er sammen med Hedmark Fylkeskommune også med på delfinansiering av prosjektet. Eidsiva Bredbånd har også lagt inn en stor egenandel.

Eidsiva har varslet at de ikke klarer å holde opprinnelig framdriftsplan. Det betyr at ferdigstilling ikke blir før medio mai neste år. Imidlertid vil de fleste kundene kobles opp i perioden desember 2020 til og med mars 2021. Aktuelle kunder skal ha fått varsel direkte fra Eidsiva om dette, og får fortløpende beskjed når det er klart for oppkobling på den enkelte adresse.

Kommunen oppfordrer til å ha tålmodighet for de som gjerne skulle fått oppkobling omgående, og minner om at det er et svært stort prosjekt der det legges ned store ressurser. Vi minner også om at prosjektet er svært viktig for bygda, både fordi det gir svært mange tilbud om fiber, men også fordi det gir grunnlag for videre utbygging av både fiber og mobile løsninger samt gir oss en vesentlig redusert risiko for bortfall av internett og telefon i framtida. Folldal kommune håper derfor på god oppslutning!