Fortsatt stengte skoler

Regjeringen forlenget i går perioden der alle landets skoler må holde stengt, til over påske. Barn der begge foresatte innehar samfunnskritiske funksjoner, har rett til et tilbud ved skolen i denne perioden. De som kommer inn under denne ordningen og har behov, må kontakte rektor. Det legges nå planer for fjernundervisning fram til påske. Vi ser nødvendigheten av tiltaket med stengt skole, men håper at over påske kan skolen igjen åpnes for alle våre elever.

Helsedirektoratets oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner;

Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.

Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette gjelder følgende grupper:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Kontakt

Stian Tørhaug
Rektor / enhetsleder
E-post
Telefon 916 11 211