Fv. 29 Einunna bru - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet

Statens vegvesen melder om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Einunna bru på fylkesveg 29, i Alvdal og Folldal kommuner, jf. plan- og bygningsloven §§ 3-7 og 12-8.

Reguleringsplanen skal legge til rette for å erstatte eksisterende bru med en ny, inklusiv nødvendig opparbeidelse av tilstøtende veg.

Planarbeidet vil ikke utløse krav om konsekvensutredning (KU)

Eventuelle innspill til oppstartsmeldingen sendes til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller til firmapost-ost@vegvesen.no innen 17. august 2018.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Prosjektleder Torbjørn Bekkevold, tlf. 95135700, eller e-post: torbjorn.bekkevold@vegvesen.no
eller
Prosjekteringsleder Bru Johannes Veie, tlf. 91686860, eller e-post: johannes.veie@vegvesen.no

Spørsmål om planprosessen kan stilles til:
Planprosjektleder Trond Elveos, tlf. 62553805 eller e-post trond.elveos@vegvesen.no