Høring - bredbåndsutbygging i Folldal kommune

Folldal kommune ønsker å søke om midler fra statlige og fylkeskommunale tilskuddsordninger for utbygging av bredbånd i distriktene. I tillegg har kommunen avsatt noe egne midler som kan benyttes.

Komité 2 som har jobbet med bredbåndsstrategi i Folldal har bestemt at en i første omgang ønsker å prioritere søknad(er) for følgende områder:

• Krokhaug
• Dalholen
• Grimsbu

Områder med størst lokal interesse/dugnadsinteresse prioriteres først. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 18.05.2018. 
Innspillene merkes «høringsuttalelse bredbåndsutbygging» og sendes til:
Folldal Kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal eller epost postmottak@folldal.kommune.no

Kontaktperson for spørsmål: 
Enhetsleder TLU Ole Håkon Flatøy tlf: 917 17 785 / ole.flatoy@folldal.kommune.no.
Kunngjøring skjer kun på Folldal kommunes hjemmeside.