Høring - budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Formannskapets innstilling til vedtak legges i henhold til kommuneloven § 44.7 og § 45.3 ut til alminnelig ettersyn f.o.m. 28.11.2018 t.o.m. 12.12.2018

Kommunestyret behandler budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 i møte 13.12.2018.

Eventuelle merknader må være levert til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal eller postmottak@folldal.kommune.no innen 12.12.2018 kl.16.00.

Høringsdokumenter