Høring - budsjett 2020

Formannskapets innstilling, med alle forslag til vedtak som foreligger, offentliggjøres i henhold til kommuneloven § 14-3 f.o.m. 26.11.2019 t.o.m. 11.12.2019.

Kommunestyret behandler budsjett 2020 i møte torsdag 12.12.2019.

Eventuelle merknader må være levert til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal eller postmottak@folldal.kommune.no innen onsdag 11.12.2019 kl. 12.00.

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577