Høring - kommunal planstrategi 2020-2023

Hvert fjerde år skal kommunen i henhold til plan- og bygningsloven § 10-1, vedta kommunal planstrategi. Formålet med planstrategien er å vurdere kommunens planbehov i kommende planperiode og drøfte kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer og sektorenes virksomhet.

Formannskapet vedtok i møtet 23. april, sak 16/20, å legge forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 på høring.

Høringsfrist er 5. juni 2020. Innspill sendes på epost til postmottak@folldal.kommune.no eller som brevpost til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal

Høringsdokumentene finner du ved å følge denne lenken