Høring - landbruksplaner

Formannskapet har vedtatt å legge Handlingsplan for landbruket i Folldal 2018 – 2022 og Beitebruksplan for Folldal 2018 – 2022 ut på 6 ukers høring.

Høringsfrist settes til 24. januar 2019.

Skriftlige høringsuttalelser kan sendes Folldal kommune på epost postmottak@folldal.kommune.no eller brevpost til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal.

Planene er også lagt ut i servicekontoret i Folldal kommune, og ved henvendelse på servicekontoret kan man få en papirkopi.

Spørsmål i forbindelse med høringa kan rettes til jordbrukssjef Bjørn Gussgard, telefon 62491000 eller epost bjorn.gussgard@folldal.kommune.no.

Høringsdokumenter