Husk spillemiddelfrist - 15. oktober

Klikk for stort bilde NÆRMILJØANLEGG kan det gis tilskudd med inntil kr 300 000.-.

ORDINÆRE IDRETTSANLEGG kan det gis det inntil kr. 1 000 000.- i spillemidler. Spesielle anlegg kan oppnå høyere summer.

KULTURARENAER kan det gis inntil 1 500 000 i spillemidler.

Borettslag, velforeninger, idrettslag, stiftelser er velkommen til å søke.  Søknadsfrist 15. oktober.

Frivillige organisasjoner og kommunale institusjoner, samt AS, AL og stiftelser med ikke-kommersielle vedtekter, kan søke om spillemidler (tippemidler) til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og friluftsliv, samt lokale kulturbygg som samfunnshus, grendehus, ungdomshus og lignende.

For skjemaer, publikasjoner, veiledninger og statistikk for spillemidler til idrettsanlegg, se https://www.anleggsregisteret.no/ 

Er det første gang du søker eller er det noe du ønsker informasjon om er det bare å ta kontakt på mail eller på mobil til kulturkonsulent Jens Jørgen Jensen.

Kontakt

Jens Jørgen Jensen
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 900 12 281