Influensavaksine 2019/2020

Pasienter som har time hos legen eller på laboratoriet, kan fra uke 42 få satt denne samtidig som de er her, så sant vi har kapasitet. Vaksinen koster kr 200,- 

Vi vil vaksinere på følgende datoer:

 • onsdag 16. oktober fra kl 1300-1500
 • fredag 18.oktober fra kl 1300-1500
 • fredag 25.oktober fra kl 1300-1500

Vaksine mot sesonginfluensa anbefales spesielt til:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Barn og voksne med:
 • diabetes mellitus, type 1 og 2
 • kronisk luftveissykdom(inkludert astma)
 • kronisk hjerte-/karsykdom
 • kronisk leversvikt
 • kronisk nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar
 • svært alvorlig fedme (BMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

Vi vil også oppfordre alle helsearbeidere i kommunen til å få satt influensavaksine.

Kontakt

Ann-Kristin U. Furuhovde
Avdelingsleder helse / sykepleier
E-post
Telefon 62 49 11 00