Info fra Folldal bo- og servicesenter

Klikk for stort bildeDørene inn til FBSS vil nå stå åpen slik som før pandemitid. Spørreskjema ved besøk går nå ut, men alle besøkende må skrive seg opp på lister i omsorgsleiligheter som tidligere og på avdelinger. Dette grunnet eventuell smittesporing. 

Ellers gjelder nasjonale retningslinjer fortsatt; maks 5 besøkende i private hjem. 

  • Vi ber alle besøkende ha god smittevernrutine med håndhygiene og avstandsregler.
  • Besøkende må være friske. Det vil si ingen kovid-symptomer som luftveisplager, feber, mage- tarm-symptomatikk siste 10 dager, og ikke vært i nærkontakt med kovidsyke eller ha oppholdt seg i et risikoområde siste 10 dager. 

Det vil fortsatt ikke være mulig å oppholde seg i fellesarealer som stuer, kantine etc. Gå direkte inn til leiligheten du skal besøke. 

Pasienter fra institusjon kan gå turer til seterstua. 

Kantina åpner igjen for salg for andre ansatte i kommunen, men kan ikke benyttes som pauserom - gå tilbake til egen arbeidsplass. 

Dette er i samråd med kommunens smittevernslege!

Kontakt

Elin Nymoen Øyen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 489 51 917