Info fra ordfører - uke 39

Vi har gått inn i en ny fase i pandemien; En normal hverdag med økt beredskap.
De ukentlige møtene med statsforvalteren og hyppige møter med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet opphører. Samtidig er vi bedt om å ha en god (ledelses)beredskap ut året, i tilfelle det skulle bli (nye) smitteutbrudd. Kriseledelsen vil ikke fortsette å møtes jevnlig, men stille på kort varsel ved behov. Videre vil det fortsatt være krav om ukentlige rapporteringer til myndighetene. Når det gjelder kommunens evaluering av håndteringa av pandemien, avventer vi veilederen som skal komme.

Jeg gjentar mer enn gjerne at Folldalssamfunnet har gjort en solid jobb disse månedene; både administrasjonen, alle dere som har ytt en ekstra innsats, frivilligheten og hver og en av oss. Vi har ikke hatt smitteutbrudd i vår kommune. Selv om noe kan forklares med naturgitte forhold som at vi ikke har trangboddhet, god plass til uteaktiviteter osv. er det ingen tvil om at vi har fått godt betalt for lojalt å ha fulgt sentrale myndigheters anbefalinger. Tusen takk til dere alle – vi har holdt hodet kaldt og hjertet varmt!

Sjøl om det nå vil bli langt mindre søkelys på covid-19, kommer jeg til å fortsette med å skrive infobrev. Har kommet til at det er en god måte for meg å dele litt informasjon og noen tanker med dere alle.

Det er fint om vi tar med oss de generelle smittevernrådene videre; god hånd- og hostehygiene, holder oss hjemme hvis vi er sjuke og ikke minst har lav terskel for å teste oss. Det gjelder også alle som er vaksinerte.
Nedjustert TISK (testing, isolasjon, smittesporing og karantene) betyr bl.a. at smitta personer fortsatt skal isoleres/sjølpålagt isolasjon, og vi har selv et mye større ansvar for å informere nærkontakter og andre om smitterisiko. Videre blir det lagt opp til hurtigtester ved mistanke om covid-19 og etter hvert som vi får tilgang – flere selvtester. Se kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Vaksinering av de yngste, 12-15-åringene våre, vil foregå i uke 40. Dersom noen voksne har bestemt seg for å ta vaksine likevel, må dere si fra om det nå, slik at helsetjenesten får bestilt vaksiner. Også her ligger det mer informasjon ute på kommunens hjemmeside.

Et par gla’meldinger på tampen:
Matgledekorpset har vært her. Det var en inspirerende dag, og ikke minst er god og innbydende mat til våre eldre, måltidshygge og ernæring spennende og viktige temaer vi skal jobbe videre med.
Utrolig hyggelig at åpninga av Helsesti Viewpoint Rondane har fått så hederlig omtale både i Folldalsportalen og i Arbeidets Rett, og at LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke) sentralt har viet prosjektet stor oppmerksomhet. Det er også kjempeartig å se at så mange allerede har tatt stien i bruk og nå er skilting av gang- og sykkelveien også på plass – bra.
Dagens bilde er av buketten som står på servicekontoret. Ikke hverdagskost med blomsterhilsener til kommunen. Avsender er Nordisk Film og de takker for et fantastisk samarbeid. På scena, Torget, kan vi lese «har kosa meg gløgg», «dette har vært en opplevelse» og ikke minst har hovedrolleinnhaver Ida Elise Broch skrevet at «Follywood har levd opp over all forventning. Jeg er en follywoodist jeg nå. Takk til dere ALLE»
Dette er kreditt til alle involverte. Dere leverte som vertskap – tusen takk for det! 

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577