Informasjon fra legekontoret

Det vil være redusert drift ved  legekontoret fra juni og gjennom ferieavviklingen fram mot skolestart.

I perioder vil bare en lege være tilstede samt et hjelpepersonell. Vi ber om forståelse for dette!