Informasjon om koronaviruset – Folldal kommune

STATUS 06.01.21: INGEN PÅVIST SMITTE I FOLLDAL KOMMUNE

Vaksine

Da vårt bestillingssystem for vaksinering ikke fungerer optimalt nå, utvider vi bestillingstiden med mandag til onsdag i uke 2 kl 08.30 – 11.30. Vaksinebestilling på telefon 62491097. Hvis du i løpet av denne tiden ikke har fått kontakt, skal du være trygg på at vi allikevel ivaretar deg. Etter hvert som vaksine ankommer, vil våre innbyggere bli oppringt eller få SMS når vi vet hvilke datoer vi skal vaksinere. Vi følger prioriteringslisten fra Folkehelseinstituttet. Du vil da få tilbud om vaksine og opplysninger om tid og sted for vaksinering.  

Andre smitteverntiltak.

Folldal kommune legger de nasjonale anbefalingene og reglene til grunn, og ønsker å gjøre følgende presisering for perioden frem til og med 19. januar:

  • Skole og barnehage.
    Barnehagene og barneskolene er på gult nivå og opprettholder driften som før juleferien. Ungdomskolen er på rødt nivå, men pga. små gruppestørrelser og godt med tilgjengelig areal fortsetter Folldal kommune med ordinær undervisning på skolen. Smittevernveilederen for rødt nivå følges.
  • Kulturskolen er stengt
  • Folldal Bo- og servicesenter er stengt for besøkende. Kan åpnes for besøkende etter avtale i spesielle tilfeller. Se egen info
  • Flerbrukshuset er stengt
  • Biblioteket har åpent kun på fredager kl 11.00-16.00
  • Fritidsklubben er stengt
  • Frivilligsentralen er stengt
  • Kommunehuset. Vi oppfordrer alle som har nødvendig ærend i kommunehuset til å ta kontakt med saksbehandler for å avtale møte enten pr. tlf eller digitalt.

Innreisekarantene ved ankomst til Norge fra røde og gule land/områder

Ved innreise er det fra 02.01-21 innført plikt til testing innen 24 timer. Vi gjør oppmerksom på at Folldal kommune ikke har testkapasitet på helg, så da må du teste deg på innreisestedet.