Informasjon om skoleskyss og skolemelk

Vi oppfordrer alle som har mulighet, til å benytte alternative transportformer til og fra skolen.  

Smittevernreglene skal fortsatt følges. Derfor vil bussene og drosjene kjøre med halv kapasitet. Det vil være merket hvilke seter som ikke skal benyttes.

Vedr. skolemelk så vil det ikke bli levert melk/frukt første uka for de som starter opp nå. Ta derfor med drikke til maten, om de vil ha noe annet enn vann (drikkeflaske skal tas med).

1.-4. klasse får melk som før.