Informasjon om skolestart 11.05.20

Mandag 11.05. åpner skolen igjen for elever i 5. – 10. klasse. Alle elever skal nå kunne gå på skolen, samtidig som smittevernet ivaretas. I den forbindelse blir det innført ulike tiltak for å begrense smittespredningen av koronaviruset.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymtomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skolen, men være hjemme til de har vært symptomfire i ett døgn.
Enkelte barn og unge som har kroniske sykdommer, kan individuelt vurderes om det er grunnlag for at barnet skal holdes hjemme og få tilrettelagt undervisning fra skolen. Utdanningsdirektoratet har i sin veileder laget en oversikt over hvilke diagnoser dette gjelder.

Foresatte som er i risikogruppe kan kontakte egen lege for å vurdere behov for tilrettelegging av skoletilbudet/hjemmeundervisning for å begrense smitterisiko til hjemmet.

Kontaktlærere vil i forkant av skolestart kontakte hvert enkelt hjem, og det er da mulig å drøfte ulike problemstillinger.

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner. Elever og ansatte skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skole/SFO
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter at man har kommet inn fra friminutt
 • Ved synlig skitne hender

Det anbefales å bruke papirlommetørkle, som kastes etter bruk, for elever som hoster eller nyser. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken. Alle elever må nå ha sin egen drikkeflaske med på skolen, da de ikke kan ha kopper i klasserommet.

I tillegg forsterkes renholdet ved skolen og utsatte områder rengjøres hyppig.  

Redusert kontakt mellom personer vil minske risiko for smitte. For å oppnå dette vil de enkelte klassene fra mandag av være faste grupper, såkalte kohorter. Klassene skal i minst mulig grad blandes med andre klasser, men 2 klasser kan samarbeide for praktisk gjennomføring av skoledagen, fortrinnsvis ute. Antall voksne per klasse begrenses også i tiden fremover. Hver enkelt klasse får et fast oppmøtested utendørs, der kontaktlærer vil ta imot sine elever, og klassene slippes inn puljevis. Det innebærer at elevene ikke skal gå inn i skolebygget med sekken sin når de ankommer skolen, men gå til oppmøtestedet. Oppmøtestedene vil være godt merket, og kontaktlærer er tilstede fra kl. 08.25. Vi ber om at alle elever er på plass til kl. 08.40, slik at vi kan starte puljevis inngang i skolebygget. Elevene samles også ved oppmøtestedene mot slutten dagen og går puljevis til parkeringsplassen eller skolebussene.

Oppmøtesteder:

 • 5.kl: I ballbingen
 • 6.kl: På gressplenen ved fotballbanen
 • 7.kl: På håndballbanen
 • 8.kl: Utenfor inngang til musikkrommet
 • 9.kl: Ved musikkbingen
 • 10.kl: Ved trapp inngang til u-trinnet

5. – 9.kl vil ha hver sin ukentlige uteskoledag i tiden fremover, og alle klasser vil ha friminutt på bestemte områder i skolegården.

Det tilstrebes at foresatte ikke blir med inn på skolen, men leverer av barna på parkeringsplassen. Skolebussene går som normalt mandag, men elevene bør sitte med minst ett setes mellomrom på bussen. Organisering av skoleskyss vil bli gjennomgått med elevene på mandag, men jeg ber foresatte snakke med barna sine før de går på bussen mandag morgen. Kapasiteten til skolebussene kan bli en utfordring med tanke på antall plasser og smittevernregler nå i oppstarten, og vi oppfordrer til å begrense bruken av kollektivtransport til og fra skolen. Elever kan sykle til skolen, eller bli kjørt av foresatte der det er mulig.

Selv om skolen nå åpner igjen for alle elever, oppfordres det fortsatt til at elevene ikke omgås mange andre barn på fritiden.

Vi gleder oss til å ta imot elevene igjen!

 

Med hilsen

Stian Tørhaug                                    

Rektor/enhetsleder

Kontakt

Stian Tørhaug
Rektor / enhetsleder
E-post
Telefon 916 11 211