Informasjon om tørken og avlingsskadeordningen

Fortsatt er det varmt og tørt. Og langtidsvarselet neste 10 dager er så langt heller ikke lystelig lesning. Regn kan ennå berge mye, men når regnet ikke kommer taper vi jo avling for hver dag som går.

Alle oppfordres til å gå for maksimal avling i år, formangel i Nord Østerdal er meget sannsynlig.

Før eller seinere vil det regne, men det skulle helst vært «før». Avlingsskadeordning vil kunne kompensere i hvert fall noe av økonomisk tap. Erstatningsfor – særlig tørrluta halm vil trolig kunne bli aktuelt.

Kontakt

Bjørn Gussgard
Jordbrukssjef
E-post
Telefon 479 79 683