Informasjon om valgdagene 8. og 9. september

Forhåndsstemmingen er nå avsluttet og dersom du ønsker å stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 finner du mer informasjon om valgdagene her.

Hvem kan stemme?

På valgdagene kan du kun stemme i den kommunen du er manntallsført. Du kan stemme ved kommunestyrevalget i Folldal og fylkestingsvalget i Innlandet hvis:

Du er norsk eller nordisk statsborger som:

  • er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Folldal innen 30. juni 2019, og
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2019.

Du er utenlandsk statsborger (unntatt nordiske land) som:

  • er registrert i Folkeregisteret som bosatt i Folldal innen 30. juni 2019, og
  • har vært registrert som bosatt i Norge sammenhengende siden 8. september 2016, og
  • har fylt 18 år innen utgangen av 2019

Valgdirektoratet har sendt en SMS med påminnelse om valget til alle stemmeberettigede ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

Her stemmer du:

Folldal Flerbrukshus
Folldalsvegen 2793
2580 Folldal

Søndag 08.09.19 kl. 13.00 til 16.00
Mandag 09.09.19 kl. 09.00 til 18.00

For å stemme må du ta med godkjent legitimasjon med bilde til stemmelokalet. Valgkort er frivillig, men det vil gå raskere om du tar det med.
Det vil kun være mulighet til å stemme én gang. Dersom du ønsker å stemme på både kommunestyre- og fylkestingsvalget må du gjøre det samtidig.

Du kan lese mer om kommunestyrevalget, samt se listeforslagene til Folldal her. Informasjon om fylkestingsvalget finner du her.