Informasjon - skoleskyss fra mandag 27.04

Innlandstrafikk vil gjenopprette skoleskysstilbudet til elever i 1. – 4. klasse med skyssrett fra
mandag 27. april, med tilsvarende tilbud som før koronautbruddet. Elever som har skoleskyss med drosje hentes og bringes som tidligere.

Skysskort og billettering 

Framdøra i bussene vil være stengt og det er ingen mulighet for å lese av skysskort eller ta betaling. Sjåførene vil registrere antall passasjerer med telleknapp på billettmaskinen. Elevene oppfordres til å ha skysskortet sitt i sekken.

Informasjon fra «Koronaveileder for skolene» (Utdanningsdirektoratet): 


Transport og skoleskyss

Buss:

  • Elevene sitter med minst ett setes mellomrom. For eksempel kan det på en buss med 4 sitteplasser per rad, sitte to barn per rad med alternerende vindu/midtgang.
  • Elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
  • Hyppig berørte flater i bussen (for eksempel håndtak eller lignende rengjøres daglig.
  • Elever må vaske hender når de kommer til skolen og tilbake til hjemmet.


Drosje: 

Det planlegges med følgende:

  • 2 elever i liten bil
  • 4 elever i mellomstor bil
  • 8 elever i stor bil

Barna må «lære» hvordan man skal sitte i bussen og drosjen. Denne opplæringa må skje i et samarbeid med transportør og skolen/kommunen. I tillegg kan det være nødvendig med ledsagere. Dette vil være et kommunalt ansvar.

I bussene skal seter som ikke skal benyttes merkes med bånd eller svarte plastsekker.

Transportørene er pålagt å rengjøre transportmidlene utover det daglige og det normale.