Informasjon til pårørende og besøkende i HRO

Folldal kommune åpner nå opp for besøk til pasienter ved sykehjemmet mandag 11. mai. Inntil veileder foreligger med endelige nasjonale føringer, følges Folkehelseinstituttets råd for besøk.

Vi ønsker i den forbindelse å gi litt informasjon til pårørende/besøkende i forbindelse med hvordan vi løser dette og lignende nå i disse utfordrende Korona tider. Heldigvis er vi så heldige i Folldal og Nord-Østerdal at vi ikke har noen smittede.

Det viktigste er at vi må forholde oss til de nasjonale føringene. De sier at institusjonene fremdeles skal være stengt pr. dags dato. Vi gjør oppmerksom på at endringer kan komme fort, noe vi må forholde oss til.

Miljø og Oppfølgingstjenesten, MOT:

Her er det åpnet for besøkende til beboerne. Beboere her bor i egne leiligheter og kan ta imot besøk gjennom verandadør. Vi oppfordrer besøkende om å overholde smittevern og holde minst en meters avstand, begrense antall besøkende deretter, tenke seg om hvor en har vært og om en kan være noen smitterisiko for beboeren. Beboers toalett, dekketøy o.l. oppfordres til å ikke benyttes av besøkende. Fellesarealene i MOT er fremdeles stengt for pårørende/besøkende.

Folldal Bo og Servicesenter, sykehjemmet:

Det legges til rette for besøk enten på formiddag eller ettermiddag i eget besøksrom ved Folldal Bo- og Servicesenter. Ved godt vær kan gapahuken i Sansehagen benyttes eller andre passende områder. Ingen besøkende får komme inn i avdelingene.

Unntak: om pasienten er i livets sluttfase og døende, vil det legges til rette for begrenset besøk på pasientens rom. Det vil da bli prioritert ektefelle/partner og barn.  

 

Praktisk gjennomføring for besøk i besøksrom: Det må være en ansatt som triller/følger pasienten til besøksrom og tilbake. Du som pårørende må følge Helsedirektoratets anbefalinger i forhold til hygiene og smitteverntiltak. Det vil stå hånddesinfeksjon i rommet og det må holdes minst 1 meters avstand mellom de tilstedeværende. Et besøk består av 1-2 besøkende pr beboer.

For å avtale tid i besøksrommet ringes det til avdelingen som vil sjekke om det er ledig ved ønsket tidspunkt. Toalettfasiliteter er dessverre ikke tilgjengelig for besøkende. Det vil dessverre heller ikke være mulighet for bevertning.

Ved ønske om mange besøk på samme dag i besøksrom må vi dessverre begrense besøkstiden.

For å avtale besøk ringer du pasientens avdeling:

  • Langtid: 47 97 35 58
  • Korttid: 47 48 60 88
  • Skjermet: 47 48 51 81

 

Besøk til beboere i Omsorgsboliger:

Det oppfordres til å begrense besøk til beboere i omsorgsboligene. Ved besøk oppfordres det til at dette primært gjennomføres ute. Vi ber besøkende om å overholde smittevern og holde minst en meters avstand, begrense antall besøkende deretter, tenke seg om hvor en har vært og om en kan være noen smitterisiko for beboeren. Beboers toalett, dekketøy o.l. oppfordres til ikke å benyttes av besøkende. Fellesarealene ved Folldal Bo- og servicesenter er fremdeles stengt for pårørende/besøkende.

Ønsker du besøke noen som bor i omsorgsboligene ber vi deg ringe

  • 41 42 45 32 for å avtale tidspunkt.

Om beboer har verandadør på bakkeplan vil du bli bedt om å benytte denne. Andre må møtes av pleier fra hjemmetjenesten og følges til beboer. Her vil det bli gitt informasjon vedr. smittetiltak og håndhygiene.

Om du ønsker ta med deg beboer hjem til for eksempel en middag, så er det lov. Men tenk nøye gjennom smitteverntiltak og smittesporing i forhold til beboerens fare for å bli utsatt for smitteeksponering. Følg Helsedirektoratets råd og føringer for samvær.

 

Gjeldende for alle enheter:

Kommunen er pålagt besøkskontroll i tilfelle smittesporing. Det vil derfor føres en besøksprotokoll hvor alle besøk registreres med dato, klokkeslett, pasient og besøkende.

Personer som er i karantene, har bekreftet Covid-19 eller med luftveissymptomer kan ikke komme på besøk eller ta med beboere hjem fra omsorgsleilighetene eller ved MOT.

Pasienter fra sykehjemmet kan ikke tas med hjem.

 

Gave fra Folldal Helselag

Til slutt vil vi informere om at vi har fått en kjærkommen gave fra Folldal helselag. Vi har fått en stor TV til kantina og flere nettbrett. Nettbrettene brukes til samtaler via Skype eller Facetime. Ta kontakt med gjeldende avdeling for å få kontaktinformasjon og oppsett av samtale. Bruk samme telefonnumrene som er nevnt ovenfor ved avtale om besøk.

Kontakt

Else Laila Tuveng
Enhetsleder
E-post
Telefon 474 84 393