Informasjon vedrørende elg- og hjortejakta i Folldal 2019

Nytt for året er at det ikke vil deles ut papirskjemaer fra Folldal kommune. Her kan du lese mer om digital utfylling for sett og skutt vilt, samt informasjon om CWD.

All sett elg og hjort skal føres digitalt av alle elgjaktlag. Dette gjøres ved at jaktleger/elgjeger lager seg en bruker på hjorteviltregisteret. Bruker kan opprettes av flere på jaktlaget, og ikke bare jaktleder. Alle jaktlag skal også føre skutt elg i hjorteviltregisteret digitalt. Mer informasjon finner du her.

Ettersøksansvarlig for Folldal kommune er Ole Håkon Flatøy (tlf. 91717785). Det skal varsles i henhold til rutinebeskrivelse utsendt i jaktlederbrev for forvaltningsutvalget for hjortevilt/Folldal utmarksråd.

I servicetorget på kommunehuset er det lagt ut prøvetakingsutstyr for de jaktlagene som ønsker å utføre CWD-prøve av felt voksent dyr. Mattilsynet har også prøvesett for utlevering. Prøvetakingen av hjort og elg er frivillig. Ytterligere informasjon om CWD og prøvetaking finner du her.

Miljødirektoratet har etterspurt innsamling av DNA fra bjørn til fylkesmennene. Dersom du finner bjørneekskrementer kan du levere disse hos lokal SNO-kontakt.