Invitasjon til å delta på FjellFri

NORD-ØSTERDALS FØRSTE MARKERING FOR MANGFOLD OG INKLUDERING - 2. JULI FRA KL. 11-16

I forbindelse med Tynsets byfest arrangeres FjellFri – Pride. Dette skal være en markering for hele Fjellregionen og vi ønsker at flest mulig møter opp og feirer kjærlighet og mangfold!

Vi ønsker hele Fjellregionen velkommen til en viktig markering!

Program: 

  • Paroleveksted, ansiktsmaling og kulturelle innslag ved Bortistu kl. 11.00 – 12.45
  • Toget til sentrum og Torvet kl. 13.00
  • Appeller og kulturelle innslag kl. 14.00 – 16.00

Vi håper dere er med!!

I toget kan dere stille med ulike kjøretøy eller med utstyr som beskriver dere, f.eks. fotballer, ski, klær med logo, fiskestang, felleskjøpedress etc.

Er det ønskelig kan dere få egen paroleplass i toget. I den forbindelse blir det arrangert paroleverksted. Her har dere mulighet til å få laget deres egne bannere med selvvalgt eller tildelt slagord. Eks. Ungdomspartiene stiller med slagordet, «Ungdomspartiene – sammen for mangfold og kjærlighet.»

Vi håper å se dere der, og om noen bare vil stille som den en er, går det også fint!

 

Gi tilbakemelding på om dere stiller og om dere ønsker å få laget banner, innen 27.mai

 

Har du/ dere spørsmål ang. toget? Ta kontakt med Ina Hyttemoen Haugland;