Invitasjon til ungdomssamling landbruk

Kjenner du noen som er aktuell for ungdomssamling landbruk – digitalt på nett?

Har du tilknytning til en landbrukseiendom? Vurderer du å ta over en gard i Folldal, eller har du tatt over en gard de siste åra? Kan hende vil du drive med landbruk, kan hende drive med annen næring, eller kan hende er garden først og fremst aktuell som bosted. Vi ønsker velkommen et mangfold på gardene i Folldal! Bli med oss «i skya» lørdag 24. april. Forhåndspåmelding til servicekontoret, se vedlegg. 

Samlinga er i nåtid med mulighet for å stille spørsmål muntlig eller via chat.

I programmet kan vi bl.a reklamere med filminnslag fra ulike garder i Folldal, fra Storsteigen landbruksskole (voksenagronom og fagskoletilbudet), ordfører Kristin Langtjernet og TV og radiokjendis og Nord-Østerdøl Olav Viksmo Slettan gir sitt bidrag under samlinga.

På programmet står videre

  • Næringsutvikler Jørn Aarsland, næring i fjellkommunen Folldal, muligheter
  • Jordbrukssjef Bjørn Gussgard, muligheter i fjellandbruket i Folldal
  • Landbruksavdelinga hos Statsforvalteren
  • Folldal bondelag, filminnslag der de presenterer seg
  • Folldal bonde- og småbrukarlag, filminnslag der de presenterer seg

Det blir også en konkurranse; KAHOOT underveis med spørsmål om Folldal og landbruk - og premie en tilsendt pakke med lokalmat fra Nord Østerdal.

Påmelding til servicekontoret i Folldal kommune innen fredag 16. april:
e-post: postmottak@folldal.kommune.no eller telefon 6249 1000

Ved påmelding oppgi e-post adresse. Alle påmeldte vil før samlinga motta en teams lenke pr e-post som de kan koble seg på.

VELKOMMEN TIL MØTE I "SKYA"

Arrangør: Folldal kommune v/ TLU i samarbeid med Folldal bondelag og Folldal bonde- og småbrukarlag.

Her finner du invitasjon til ungdomssamlingen (PDF, 165 kB) - oppdatert pr 7.april