Kommunal kompensasjonsordning - søknadsfrist 10. september

Vi minner om 2. tildeling av kommunal kompensasjonsordning til virksomheter i kommunen som er rammet av Covid-19, søknadsfrist 10. september!

Kontakt

Jørn Aarsland
Næringsutvikler
E-post
Telefon 404 48 937
Mobil 404 48 937