Kommunestyremøte 05.11.20

Ut fra større smittetrykk i befolkningen og det at vi har svært begrenset plass i kommunestyresalen, ber vi om at de som eventuelt har tenkt å stille som publikum sier i fra på forhånd til servicekontoret. Det vil være krav om minimum en meters avstand og god håndhygiene. Er du syk, så holder du deg hjemme.

Siden vi ikke kan ta imot mange publikummere, tar vi opp kommunestyremøtet på Teams og legger det ut på fredag: https://youtu.be/tdDbROB1Nyg