Kommunestyremøte 07.05.20

Her kan du se opptak av kommunestyremøtet 07.05 på youtube: