Kunngjøring av oppstart av klagesak 2021/- Opphavelig navnesak 2015/1-3 Sætre/Sæteren

Det kunngjøres med dette oppstart av klagesak 2021/- Opphavelig Navnesak 2015/1-3 Sætre/Sæteren. Klagesaken gjelder skrivemåten for bruksnavnet for gnr/bnr 171/4 Sætre/Sæteren. For mer informasjon henvises det til vedlagt oppstartsbrev fra Kartverket: Navnesak (PDF, 246 kB)

Høringsuttalelser til klagesaken sendes Folldal kommunen innen 01.06.2021.

Høringssvar som er kommet inn tidligere, vil følge saken og trengs ikke sendes inn på nytt.

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 488 82 865