Melding om bålbrenning

MHBR IKS gir ikke tillatelse

I forskrift om brannforebygging § 3 tredje ledd finnes det et unntak som sier at «Forbudet gjelder i eller i nærheten av skog og utmark med mindre man får tillatelse fra kommunen».

Det er opp til det aktuelle brann- og redningsvesen å vurdere en slik tillatelse og eventuelle betingelser. Vi vil aldri kunne garantere at et bål åpenbart ikke kan føre til brann. MHBR IKS sin vurdering er derfor at det ikke er hensiktsmessig eller forsvarlig å gi en slik tillatelse.