Miniseminar for frivillige organisasjoner og kommuneansatte innen kultur og idrett i Fjellregionen

Prosjektet «Sammen om rett aktivitet for alle – i Fjellregionen» startet opp i 2018, som et samarbeid mellom Tynset Idrettsforening, Internasjonalt råd og Regionrådet for Fjellregionen, nå Interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdal.

Prosjektet eies av Tynset Idrettsforening, og drives med midler fra Folkehelseprogrammet UNG4Reg gjennom Innlandet fylkeskommune, Interkommunalt politisk råd i Nord-Østerdal, Tynset kommune m.fl.
Hovedmål: Gi tilflyttere og flyktninger gode og tilpassede aktivitetstilbud i et miljø som oppleves trygt og inkluderende – for alle familier uavhengig av bakgrunn.

Hovedmål: Gi tilflyttere og flyktninger gode og tilpassede aktivitetstilbud i et miljø som oppleves trygt og inkluderende – for alle familier uavhengig av bakgrunn.

En del av hovedarbeidsoppgavene i prosjektet har vært å:

 • Dele resultater og erfaringer med interesserte i Fjellregionen, Innlandet og andre steder.
 • Avklare hvilke kommuner og organisasjoner i Fjellregionen som ønsker å inngå et samarbeid for egne aktiviteter.
 • Bistå lag og foreninger og/eller kommuner med å legge til rette for aktiviteter i egne lokalmiljøer, utarbeide tilpasset informasjonsmateriell, etablere rutiner og systemer som sikrer kontinuerlig oppfølging av aktuelle barn, unge og familier.

Styringsgruppa i prosjektet «Sammen om rett aktivitet for alle -i Fjellregionen» ønsker derfor å få invitere kommuneansatte og frivillige lag og organisasjoner til et miniseminar på Tynset torsdag 27. oktober kl 14.00-16.30.


INNHOLD:

 • Merethe Myre Moen, ordfører Tynset, ønsker velkommen!
 • Historikk og forankring av prosjekt med Mahdi Hassen, leder i styringsgruppen
 • Presentasjon av modellbeskrivelse og erfaringer med Kristin Utby Telneset, prosjektleder.
 • Fritidskontakter
 • Samarbeidspartnere i prosjektet ved Hege Hoel, Konsulent/prosjektleder for Tverrfaglig samarbeid barnehage, skole og helse Tynset kommune.
 • Erfaringer fra fritidskoordinator i Tolga kommune med Ingrid Vingelsgård
 • Erfaringer fra inkluderingskoordinator i Røros kommune med Caroline Oksdøl Søberg
 • Refleksjoner rundt dagens innlegg og videre arbeid.
 • Sissel Løkra, Rådgiver folkehelse og samfunnsutvikling Innlandet fylkeskommune, avslutter.

Påmelding innen 1. oktober
Gå inn på denne linken https://forms.office.com/r/UebeAvxgUy
eller scann QR-kode under for påmelding:

   

Mvh
Styringsgruppa i prosjektet «Sammen om rett aktivitet for alle – i Fjellregionen»
Mahdi Hassan, leder i styringsgruppa Kristin Utby Telneset, prosjektleder Gro Røsten Oldertrøen, Tynset Idrettsforening Christina Kalstø, Tynset kommune