Motorferdsel i utmark - og på barmark

Retur av kjørebøker for motorferdsel i utmark 2018

 Vi minner om at innehavere av dispensasjoner motorferdsel i utmark skal etter kjøring og senest innen 15. mai gjeldende sesong levere utfylt kjørebok til Folldal kommune. Kjørebok skal leveres sjøl om ingen tur er benyttet. 

Søknad om tillatelse til motorferdsel på barmark for denne sesongen må leveres med det aller første og siste frist 1.juni. Merk at veier som ikke er opparbeidet for kjøring med vanlig bil, også regnes som utmark og krever søknad om tillatelse. Alle søknader om transport på barmark blir behandlet politisk av formannskapet.