Mulighet for forhåndsstemmegivning til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Fra og med Mandag 12. august kl. 09.00 starter ordinær forhåndsstemmegivning før valget.

Det vil være mulig å avgi stemme på servicekontoret ved kommunehuset alle hverdager mellom kl. 09.00-14.30 til og med fredag 6. september.

Ta med godkjent legitimasjon og valgkort.

Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din i tide. Dersom du forhåndsstemmer, kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

For ytterligere informasjon om valget og viktige datoer å huske på henviser vi til denne siden.