Nå kan du søke tilskudd til miljøtiltak - generelle miljøtiltak for jordbruket

Fra 1. august kan du søke om tilskudd til ulike miljøtiltak i jordbruket. Søknadsfrist er 1. oktober. 

Dette gjelder blant annet

  • tilskudd til seterdrift med melkeproduksjon (OBS! endring regelverk 2018: økning i sats hvis drift i minst 6 uker)
  • tilskudd til seterareal i drift (skjøtsel av setervoller og seterlandskap, inntil 30 dekar pr seter)
  • tilskudd til bratt areal (nytt i 2018)
  • tilskudd til utsatt jordarbeiding (endringer - se under)
  • tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel (endringer - se under)

Les mer her om endringene i 2018. Her finner du også regelverk/veileder.

Frist for å søke er 1. oktober.

Det søkes via altinn, her er link til innloggingsside:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/soknad-om-regionalt-miljotilskudd/