Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

(Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

Viktig informasjon om tilskuddsåret 2020:

  • For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. Kommunen må også oppnevne en kontaktperson for tilskuddsordningen og sørge for en knutepunktfunksjon. Kommunen skal bekrefte dette i eget skjema. Fristen for å sende inn bekreftelsesskjemaet er 19. november 2019.

Les mer om tilskuddsordningen her

Kontakt

Torill Tjeldnes
Kommunedirektør
E-post
Telefon 905 57 118