NATO-øvelsen Trident Juncture 2018

NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 er den største militærøvelsen i Norge siden 1980-tallet med ca 40.000 deltakere, en mengde kjøretøy og store mengder materiell.

Det forventes mye trafikk i Folldal fra midnatt 2.11 til 3.11 kl 18. Det vil bli mange og brede stridsvogner på vegene! Det vil medføre forsinkelser for de som er ute og kjører. Like viktig er det at de som er ute og går på veiene bruker refleks for å synes.​

Når det kommer militære kolonner med kjøretøy så kjører disse i maks 60 km/t, og kolonnen kan være på inntil 700 meter. Det vil derfor bli utfordringer for de som er ute og kjører på veiene. Nedenfor ser du tidstabellen for når det vil bli mest belastning på veiene:

tidsakse_natoøvelsen - Klikk for stort bilde

Store deler av øvelsen vil foregå i Midt – og Sør-Norge, og spesielt Hedmark og Oppland i perioden august til desember. Hovedaktiviteten vil foregå i tidsrommet 25. oktober til 7. november.

Husk at dere som ferdes på veien som gående, syklende og lignende bruker refleks. Det er høsten og mørkt og med lange kolonner er det viktig for myke trafikanter og bli sett.

Det vil komme egen informasjon til elever og foresatte ved Folldal skole.

Detaljerte planer for Folldalsområdet:

 • Folldal vil oppleve mye aktivitet, både i sammenheng med det som skjer på Hjerkinn og i forbindelse med stridighetene i selve kommunen.
 • På Dalholen ligger den spanske panserbataljonen som skal møte amerikanerne på Oppdal 31. okt. Hovedtyngden av personell vil være der under samtreningen og feltøvelsen fra 25. oktober til 7. november.
 • 1. november: Etter at trefningene på Oppdal er over, lastes stridsvognene opp og kjøres til Hjerkinn.
 • 2. november: Det blir betydelig aktivitet mellom Hjerkinn og Folldal sentrum. Folldal vil være den mest berørte kommunen denne dagen.
 • Det er et betydelig antall stridsvogner som vil bevege seg etter veien denne dagen. Det vil være aktivitet på begge sider av Folla.
 • 3. november: Amerikanerne, som har deltatt på kampene dagen før, blir løftet ut med helikopter.
 • Stridsvognene blir lastet opp på tungtransport og kjørt tilbake til Hjerkinn.
 • Spanjolene vil være igjen på Dalholen.
 • 4. november: Resten av amerikanerne beveger seg ut mot kysten.
 • 7. november: Feltøvelsen er over og styrkene beveger seg hjemover. Det vil bli mye trafikk opp mot Hjerkinn.
 • Det kan være økt trafikk i opp til 14 dager etter at øvelsen er over. Innen 21. november vil tilstanden normalisere seg. (Ref: Arbeidets Rett/Østlendingen)

NB! Det kan bli forandringer fra den planen som står listet opp, men dette er de planene vi forholder oss til nå.
 

Generell informasjon om øvelsen fra Forsvaret:
 

Utfordringer i Hedmark som Forsvaret har fokus på: 

 • Svært mye soldater i Hedmark under øvelsen
 • Ro og orden (200 militærpoliti)
 • Behov for sentrale og lokale helsetjenester
 • Stor belastning på veinettet – uerarne vognførere og mulige vinterveier
 • Øvelsen pågår parallelt med høstens elg og småviltjakt
 • Noe skader på eiendom og grunn må forventes (mye tungt materiell)
 • Behov for mye sivil transportkapasitet, busser/leiebiler, forlegning, varer og tjenester
 • Økt etterretningsaktivitet fra andre stater
 • Mye soldater i lokalmiljøet; butikker, bensinstasjoner etc.
   

Det vil være miljøutfordringer med så stor øvelse:

 • Ikke kjøring i nasjonalparker og naturreservat
 • Tiltak for å unngå spredning av dyre- fiske- og plantesykdommer
 • Begrense støy (fly, helikopter, skyting, tunge kjøretøy)
 • Håndtering av alle typer avfall
 • Vern av kulturminner.

Mer informasjon finner du her:

Kontakt

Ole Håkon Flatøy
Enhetsleder
E-post
Telefon 917 17 785
Hilde Frankmo Tveråen
Ordfører
E-post
Telefon 908 38 059