NAV Nord-Østerdal stengt for fysiske møter inntil videre

For å bidra til å redusere smittespredning i samfunnet er NAV Nord-Østerdal f.o.m. 16.03.20 stengt for fysiske møter.  

NAV følger Helsedirektoratets anbefalinger om aktiv bruk av hjemmekontor. Vi har derfor stengt kontoret vårt for drop-in besøk og fysiske møter mellom veileder og bruker. Våre brukere vil hovedsakelig følges opp gjennom NAVs digitale løsninger www.nav.no

Samtaler kan gjennomføres pr. telefon, videomøte eller gjennom digitale løsninger.

Har du behov for å komme i kontakt med oss: https://www.nav.no/person/kontakt-oss/ 

Nå er det viktig at alle som er registrert som arbeidssøker, mottar sykepenger, dagpenger eller arbeidsavklaringspenger hos NAV, benytter de digitale tjenestene.

Det er opprettet en nødtelefon ved behov for økonomisk sosialhjelp i akutte situasjoner:

  • Akutt telefon mandag – fredag kl. 9.00-15.00: Mobil nr. 40638016

Søknad om økonomisk sosialhjelp kan leveres i form av søknadsskjema eller i annen skriftlig form. Skjema finnes på Tynset kommunes hjemmesider: https://www.tynset.kommune.no/tjenester/sosiale-tjenester-og-barnevern/soknad-om-okonomisk-stonad/  

Søknad sendes pr. post:

NAV Nord-Østerdal, Torvgata 1, 2500 Tynset eller leveres i NAV sin postkasse ved lokalkontorene.

Innbyggerne kan også ringe NAV på telefon 55 55 33 33