Norskundervisning for innvandrere

Norskundervisning inntil 20 t/u på dagtid. Se timeplan på skolens kommunale nettside.

Det tilbys kurs i nivå A1, A2, B1 og B2 med varighet à tre måneder per kurs. Kursene følger skoleruta for grunnskolene i Tynset, Alvdal, Tolga og Folldal kommune.

Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket, studenter, nordiske borgere, au pair og andre med midlertidig opphold har ikke rett og plikt til norsk og samfunnskunnskapsundervisning etter Introduksjonsloven og har derfor ingen rettighet til gratis norskopplæring.

Kursavgift for nevnte elever er kr 2 800,- per kurs. Arbeidsbøker og tekstbøker kommer i tillegg til kursavgiften.

  • Kursstart skoleåret 2018-2019: 20.08.2018
  • Neste kurs starter i 3. desember 2018 og 4.mars 2019
  • For påmelding, kontakt Tynset opplæringssenter.

Personer med rett og plikt til norsk- og samfunnskunnskapsundervisning må kontakte sin bostedskommune for påmelding. Kommunen dekker opplæringskostnader etter introduksjonsloven.

For påmelding, kontakt kommunen du bor i!