Nye tiltak og anbefalinger fra Regjeringen gjeldende til 18.01.21 - spesielt for HRO

Det er en økende smittetrend i flere kommuner rundt om i landet, men dette gjelder ikke Folldal pr. 4/1-21. Allikevel er det viktig at vi følger de rådene og nasjonale tiltakene regjeringen anbefaler. Det har vært mye turister og besøkende i julen, også her i Folldal.

Tiltakene og anbefalingene fra regjeringen som vi bes følge er blant annet:

  • Unngå besøk i hjemmet, herunder omsorgsboliger og trygdeboliger.
    • Unntak: nødvendig hjemmetjenester
  • Dette vil i tillegg si at det nå ikke tas imot besøk i sykehjemmet.
    • Unntak: besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • De som bor alene (i egen bolig), kan ha besøk av en eller to faste personer.
  • Alternativt kan de som bor alene ha en fast familie som de besøker.
  • Dagaktiviteter og Ingridstua er i samme periode stengt.
  • Middagsservering for beboere i omsorgsboligene vil bli servert til den enkelte beboers leilighet

Kontakt

Else Laila Tuveng
Enhetsleder
E-post
Telefon 474 84 393