Nye Trivselsledere på skolen

Høsten 2019 tok Folldal skole i bruke Trivselsprogrammet, et program for inkludering og økt aktivitet i friminutt. En trivselselder (TL) er en elev som skal bidra til økt aktivitet i friminuttene ved å sette i gang aktiviteter.

TL har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene. En TL velges for et halvt år om gangen, og vi har derfor valgt nye TL-elever nå etter jul.

De nye TL-elevene og syv ansatte fra skolen var torsdag 6. februar på lekekurs på Tynset. Dette kurset var for alle skoler i Nord-Østerdal som bruker Trivselsprogrammet. Vi lærte mange nye leker og aktiviteter som kan brukes både i friminutt og i undervisning. Vi hadde en super dag på lekekurs!

Kontakt

Hege Brennodden Røhjell
Sosionom
E-post
Telefon 479 79 195