Om kantine og kjøkken på Folldal bo- og servicesenter

Orientering fra rådmann om situasjonen ved kantina.

Fra 01.11. ble utsalget i kantina på Folldal bo- og servicesenter selvbetjent. I løpet av det siste året har det vært to store endringer for kjøkkenet. Det ene var at døgnrytmeplanen for måltider ble lagt om.  De som bor på sykehjemmet får nå både lunsj midt på dagen og middag om ettermiddagen, i stedet for middag midt på dagen. Denne omleggingen har blitt godt mottatt og tilsvarende gjøres i hele landet. En del hjemmeboende får mat kjørt hjem. Noen har valgt kun middag, og ordner resten av måltidene selv. Noen velger full kost og får da frokost, lunsj, middag og kvelds. For kjøkkenet klarte man å gjennomføre dette med en minimal økning av stillingsressursene. Dette takket være at kjøkkenet hadde lærling som bidro med stor verdiskapning da. 

Fra høsten 2018 ble kjøkkenet dessverre uten lærling. Det ble leid inn ekstra bemanning i en periode, mens man vurderte løsninger for drift med denne reduksjonen.

Kjøkkenet la fram mange forslag til hva som kunne gjøres annerledes. Et var å slutte og servere middag i kantina på FBSS til de som bor i omsorgsboliger, og at de da måtte spise i sin egen leilighet. Felles måltid er et viktig tilbud både i forhold til trivsel og riktig ernæring, så det ble raskt enighet om at dette ikke skulle endres. Det var denne middagsserveringen pensjonistforeningen tok opp med enhetsleder og fikk svar på at ikke skulle endres.  Alt i forbindelse med denne serveringen er som før. Kantina brukes fortsatt som møteplass og sted for felles måltidshygge.

Et annet forslag var å stenge kantina. Vi var samtidig i ferd med å få et annet kassesystem for å unngå å kun ha kontant betaling. For å ikke stenge kantina helt ble det lagt opp til selvbetjening med betaling med Vipps. De aller fleste ansatte og pårørende kan bruke elektronisk betaling.  Salatbaren var åpen tre timer om dagen to dager i uka. Denne ble i hovedsak brukt av de ansatte. Den er nå tatt bort. Beboerne ved FBSS får egen mat i avdelingene, og de som bor i omsorgsboliger får mat bragt hjem om de har ønsket det.  

Et tredje forslag fra de ansatte var å øke bemanningen. Det var ikke aktuelt på daværende tidspunkt, før andre løsninger var forsøkt.

Vedrørende igangsetting av Vipps kom det en del reaksjoner på at dette var vanskelig for noen. Da ble det ordnet slik at det ble mulig å skrive opp det en handler i en bok og få faktura fra kommunen. Hvis man også har nettbankavtale med kommunen er dette enkelt for brukerne. Innholdet i kantina skal være kaffe, te, mineralvann, småretter, yoghurt, kake og kioskvarer. Vi prøver ut hva det er etterspørsel etter, og vil justere tilbudet etter hvert. Man kan handle i kantina døgnet rundt og i helgene.

Pårørende som er og besøker sine får tilbud om kaffe/te og et lite biteti i avdelingen. Jeg føler meg også trygg på at de ansatte ved sykehjemmet tar seg av de pårørende som er langveisfarende i forhold til enkel servering.

Kjøkkenet har også sluttet å levere møtemat, noe de som driver butikker i Folldal sikkert setter pris på.

Ved vurdering av disse endringene har det hele tiden vært viktig at vi skulle opprettholde det gode mattilbudet til de eldre. Det mener jeg vi gjør. At det hjemmebakte kakestykket er byttet ut med ferdigsmurt lefse får vi tåle.

Ved disse endringene er det ikke noe gode som er blitt tatt fra de «svakeste». Måltidshyggen og den gode maten på Folldal bo- og servicesenter er som før. Det er i hovedsak de ansatte og besøkende som får en annen løsning i forbindelse med matpause, kaffe/te og biteti. 

 

Rådmann Torill Tjeldnes