Om kompensasjons- og stimuleringsordningene for kultur

 Informasjon om kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen, hvordan ordningene fungerer sammen og spørsmål og svar. Følg med på aktuelle søknadsfrister for de ulike ordningene! Les mer hos Regjeringen.no

Nye tilskotsordningar for frivilligheit og idrett som følge av covid- 19

  • Her finn du oppdatert informasjon om dei nye tilskotsordningane som følge av covid -19 i 2021;  Lottstift.no

Ordningane er forlenga ut året og gjeld for perioden 1. november til 31. desember 2021. Søknadsfrist er 18. januar 2022.

Kontakt

Ellen Engh
Kulturkonsulent
E-post