Oppdateringer rundt koronavaksineringen

Vaksineringen fortsetter ut i fra de anbefalte prioriteringer fra folkehelseinstituttet. Prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene er fortsatt som følger : 

  1. Beboere i sykehjem 
  2. Alder 85 år og eldre
  3. Alder 75-84 år 
  4. Alder 65-74 år - og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
  5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
  6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  8. Alder 55-64 år 
  9. Alder 45-54 år 

20% av vaksinedosene er forbeholdt vaksinering av helsepersonell

Vi er nå inne i vaksineringen  av gruppe 3, der vi har startet med de eldste først. Vi vet fortsatt ikke hvor stort antall vaksiner vi får i ukene framover. Det har foreløpig vært et beskjedent antall, men det er forespeilet at dette vil øke framover. Vi har til nå bare hatt tilgang på  BioNTech-Pfizer-vaksinen.

Det er foreløpig ikke besluttet hvordan koronavaksine skal tilbys til friske personer i alderen 18-44 år. I tillegg jobber folkehelseinstituttet med muligheten for å gi barn og unge med alvorlig underliggende sykdommer vaksine. Nærmere beskjed om dette kommer.

Vi ber om at alle fyller ut egenerklæringsskjema før de kommer til første vaksine. Dette skjemaet kan hentes ved legekontoret eller servicekontoret eller lastes ned selv via FHI sine nettsider - Sjekkliste vaksinering (PDF, 1022 kB)

Ta kontakt med legekontoret (tlf 62491100) dersom du er i noen av de nevnte risikogruppene og  ikke allerede har satt deg opp på ønske om vaksine eller om det er noe annet du lurer på.