Oppdatert informasjon om prosjektet bekjempelse av blåleddved

Kartleggingen er nå gjennomført og tillatelse fra berørte grunneiere er innhentet. Nedskjæring starter denne uka (fra 6.7.)  i Grimsbu og oppover mot Krokhaug. Altså motsatt veg enn først antydet.

Sprøyting vil skje i første halvdel av august. Kommunen ønsker å begrense bruken av sprøytemiddel til et minimum, og midlet som brukes (Glyfosat) skal være relativt ufarlig. Midlet har vært brukt i landbruket siden 70-tallet (1974), og brukes blant annet fortsatt i norsk kornproduksjon.

Arbeid med bekjempelse av blåleddved anses som et langvarig prosjekt som må gå over flere år. I tillegg til at vi har innleid arbeidskraft, er vi helt avhengige av dugnadsinnsatsen. Vi håper at hageeiere / grunneiere også kan rydde egen eiendom.

Les mer om blåleddved i Folldal