Oppfordring fra hjemmetjenesten om strøing og brøyting på egen gårdsplass/private veier

Pårørende og brukere oppfordres til å strø og brøyte på egen gårdsplass og eventuelle private veier slik at hjemmetjenesten kan komme seg forsvarlig frem til sine brukere. Hjemmetjenesten opplever at det er svært glatt mange steder, både for brukere og personale.