Oppfordring fra hjemmetjenesten

Pårørende og brukere oppfordres til å strø på egen gårdsplass og eventuelle private veier. Hjemmetjenesten opplever at det er svært glatt mange steder, både for brukere og hjemmetjenesten.

Kontakt

Bjørn Kenny Skomakerstuen
Avdelingsleder hjemmetjenesten
E-post
Telefon 489 51 917