Opptak av formannskapsmøte

Siden dagens formannskapsmøte ble avholdt via Teams uten tilhørere, kan vi her publisere opptak:

https://www.youtube.com/watch?v=FCjPJ5fmKBE