Opptak fra formannskapsmøte 23.04

Formannskapsmøtet ble gjennomført på Teams (nettmøte) i dag, med opptak slik at publikum kan se møtet i etterkant. Det ble imidlertid en teknisk feil underveis i møtet så sak 17 og 18 har i hovedsakelig falt ut. Beklager dette!

Link til del 1: https://youtu.be/qT6BHhs7_cQ

Link til del 3: https://youtu.be/iHdbuFU90Sc