Oransje farevarsel for skred og flom - ekstremværet Gyda

Tirsdag oppgraderte meteorologene den "atmosfæriske elva" til ekstremvær. Været har fått navnet Gyda.

Det blir mest nedbør fra onsdag ettermiddag og til torsdag kveld. I tillegg vil det bli mye vind og høy temperatur. Alt dette medfører at det er oransje farevarsel for flom og skred i vårt område.

Vi ber private sjekke at egne grøfter og stikkrenner er åpne, og sikre egne verdier som kan stå utsatt til.

En bør være spesielt oppmerksom på at utenom hovedvegene kan det bli vanskelige føreforhold.  

Det anbefales å følge med i media for oppdaterte varsler og evt meldinger.

På NVE sin tjeneste www.varsom.no finnes det oppdaterte farevarsler og ellers mye god informasjon om flom og skred.