Ordførerinfo uke 2

Beredskap – et tema jeg i perioder har forholdt meg til daglig. Er det ikke korona og smittetall, så er det uvær. Kort om det siste først. Denne uka gjennomførte Statsforvalteren i Innlandet møte med samtlige kommuner, hvor de gjennomgikk beredskapen med tanke på det meldte uværet; Gyda. Vi opplevde en framoverlent Statsforvalter som hadde tatt en rekke forhåndsregler og sikret ekstra tilgjengelige ressurser. Aller mest imponert ble jeg likevel av vår egen beredskap. For meg ser det ut til at enhetsleder TLU (teknisk, landbruk og utvikling) og kommunedirektør er mer drilla enn noen gang. Her kan jeg eksempelvis nevne deres dialog med Norges Vassdrags- og energidirektorat, Heimevernet og politiet. Videre hadde de gjennomgang av brøyting og strøing, stikkrenner og løse deler festa utomhus. Aggregat ble dobbeltsjekka og nødtelefoner fordelt. Hjemmetjenesten hadde gjort sine vurderinger av brukerne – alt dette i løpet av svært kort tid. Heldigvis trengte vi ikke ekstraordinære tiltak denne gangen.

Status smitte: gjennom jul- og nyttårshelga og rett etter høytida hadde vi en oppgang i antall smittede. Denne uka har vi fått kun ett positivt prøvesvar. La oss fortsette det gode arbeidet kommunen vår har blitt kjent for. Vi følger myndighetenes anbefalinger, begrenser antall nærkontakter, holder de generelle smittevernreglene, bruker munnbind på butikker o.l. og ikke minst har lav terskel for å teste oss. Selvtester kan som før hentes på servicekontoret, eventuelt også på legekontoret. Jeg har fått tilbakemelding på at enkelte ønsker kommunen skal legge ut mer informasjon hver gang det foreligger et positivt prøvesvar. Vi har kommet inn i en fase av pandemien hvor det er forventet høye smittetall, og det er ikke lenger like stort fokus på hvert enkelt tilfelle. Fortsatt er det også slik at vi skal ivareta personvernet. Men jeg kan forsikre dere om at helseavdelinga og kriseledelsen har kontroll, og at vi informerer dersom det blir nødvendig å ta spesielle hensyn eller andre og kraftigere grep. Vårt mål er at alle skal føle seg trygge på at vi jobber hardt for å beholde kontroll med pandemien. Råd, anbefalinger og oppdatert informasjon finner dere fortsatt på kommunens hjemmeside og facebook.

Vaksineringen har høy prioritet, og de på 45+ vil i hovedsak være vaksinert med tredje dose innen 19.januar. For noen går det litt lengre tid, siden det fortsatt skal være 20 ukers intervaller mellom dosene. Vi vil i løpet av kommende uke (uke 3) kunne tilby drop-in. Det skal inngås avtale med Boots Apotek på Tynset, slik at det blir mulig å få vaksine uten avtalt time. Mer info kommer på kommunens hjemmeside.
Og så en sjølopplevd situasjon fra dagen jeg fikk min tredje dose. Elise Brennhaug Fristad tar imot meg med et stort smil sier: «jeg føler meg så privilegert som får være med på vaksineringa – blir glad av å gjøre denne jobben.» Jeg unner alle å treffe slike helsearbeidere!

Vi bor i et forholdsvis mørkt og kaldt land – og høye strømpriser er naturlig nok et hett tema. Det ble barske tider for både privathusholdninger, landbruket og det øvrige næringslivet vårt.
Også her er ordet beredskap sentralt, og jeg tenker da på matberedskap. Vi har over tid sagt at matberedskapen må styrkes, mens de som produserer maten (landbruksnæringa) får stadig tøffere vilkår. Bondeopprøret satte fingeren på de økonomiske utfordringene basert på bl.a. lønnsomhet/lønna til bonden og endrede driftstyper med krav om løsdrift. I tillegg kommer nå økte kostnader; høye kraftpriser, dyrere kunstgjødsel og generelt høyere materialkostnader. Det at den reelle inntekta til bonden går ned, er ikke forenelig med verken rekruttering til landbruket eller vårt behov for ren mat og økt sjølforsyning.

Vi får glede oss over at dagene har blitt lengre -
og at uværet Gyda har fart pent av med oss i Folldal, tross alt.
God helg!

 

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577