Ordførerinfo uke 34

Massevaksinering
Vaksine-teamet har jobbet effektivt og strukturert uke etter uke, og på onsdag satte de 264 doser. For et team! I tillegg har frivillige stilt opp både med organisering av parkering og køer, samt at Røde Kors har hatt tilsyn med oss etter at vaksine er satt. Tusen takk til alle som har gjort, og gjør, dette mulig! Jeg er ydmyk for innsatsen som legges ned.

Vi følger de nasjonale retningslinjene og tilbyr vaksine til 16 og 17-åringene våre. 
Statistikken viser at over 94 % av folldølene allerede har valgt å ta dose en; et høyt tall også nasjonalt sett. De aller fleste vil trolig få tilbud om andre vaksinedose etter fire til seks uker. 
Fra uke 36 innfører myndighetene et nytt system, der kommunene må bestille nødvendig antall doser. Helseavdelinga er derfor helt avhengig av tilbakemeldinger og godt samarbeid med alle som ønsker vaksine, slik at vi kan få bestilt opp nok doser. Det ligger mer informasjon ute på kommunens side.
Smittetallene stiger mange steder. Det betyr at vi fortsatt må være flinke med smittevern. Håndvask, holde avstand, ha lav terskel for testing og bli hjemme hvis vi er sjuke.  

Trolig har mange fått det med seg, men det får gå. For noen dager siden presenterte SSB oppdaterte innbyggertall og de viser at Folldal har +9 innbyggere i 2.kvartal. Legger vi til økninga på +11 i 1.kvartal er det +20 personer siden 01.01. Det betyr +1,3 % og det kan ikke alle kommuner matche😊 Jeg velger å glede meg over positive tall – velkommen til hver og en av dere!
Det er folka som skaper Folldal. 

Formannskapet hadde møte denne uka, hvor vi bl.a. behandlet rullering av forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane. Vi er positive til at planen skal rulleres, og kom med noen innspill til prosessen. Det er viktig at alle involverte parter har reell mulighet til medvirkning, og at det kommer tydelig fram både muligheter og begrensninger i bruk av områdene – avhengig av årstid. Etter innspill fra Råd for personer med funksjonsnedsettelse ble det også presisert at interessegrupper som ivaretar de med nedsatt funksjonsevne må bli hørt.
Når innspillsrunden(e) er i gang, oppfordrer vi de som har tanker og meninger om innholdet i forvaltningsplanen om å komme med dem – det er da vi alle har muligheten til å påvirke arbeidet. 

Høsten er i anmarsj. Jegere har fine dager i høa, og høststormen har herja denne uka. Det blir en stor jobb med opprydding etter vindfall, men heldigvis gikk det bra med folk.
Mange folldøler har ei ega tidsregning; før og etter reinsjakta. Jeg har registrert at flere av damene allerede har skutt dyr; artig at jakt har blitt en fritidsaktivitet for begge kjønn. Og ja – jeg vet det også er matauke, men tror likevel de fleste av oss ser på det som rekreasjon og fritidssyssel. I tillegg bidrar jegerne til god forvaltning av viltet.
Til dere som skal bruke helga med børse på skuldra og kikkert rundt halsen; skitt jakt!
Til dere andre – ha ei fin helg – det er varslet sol.

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577